Donji Andrijevci Pk 3 Page 001

Program raspolaganja-javni uvid

Objavljuje se obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Andrijevci s popratnom dokumentacijom (u daljnjem tekstu: Prijedlog Programa).

Javni uvid u trajanju od 15 dana u Prijedlog Programa, počinje dana 3.4.2023. godine, a završava zaključno s danom 17.4.2023. i bit će izložen svaki radni dan u sjedištu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, i na web stranici https://donjiandrijevci.hr/

Sve zainteresirane stranke na Prijedlog Programa mogu dostaviti primjedbe do zaključenja javnog uvida tj. do 17.4.2023. godine. Primjedbe na Prijedlog Programa upućuju se elektroničkom poštom, putem obrasca objavljenog na web stranici Općine Andrijevci, na e-mail opcinadonjiandrijevci@gmail.com, pisanim putem poštom na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci, s naznakom „Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Andrijevci“ ili osobnom predajom u pisarnicu Općine Donji Andrijevci.

Primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisane, neće se uzeti u obzir.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com