Plan ukupnog razvoja općine Donji Andrijevci 2020. – 2030.

Plan ukupnog razvoja krovni je strateški dokument zasnovan na dugoročnoj razvojnoj viziji, relevantnoj analizi ključnih izazova i razvojnih potencijala, jasno definiranim strateškim ciljevima te akcijskim planom za koherentno djelovanje u etapama koji su ciljano usmjereni sa svrhom postizanja željenog učinka.

Plan ukupnog razvoja u narednom provedbenom razdoblju od 2020. do 2030. godine činit će podlogu za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih dostupnih izvora (su)financiranja.

Planom ukupnog razvoja općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2020. do 2030. godine izražava se politika općine Donji Andrijevci u smjeru jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera. Ovaj strateški dokument, kroz primijenjene analize, pravovremeno identificira probleme i potrebe te razvojne projekte koji će biti nosioci održivog razvoja općine.

Plan ukupnog razvoja općine Donji Andrijevci ključni je dokument za apliciranje projekata na fondove Europske unije, postojani razvoj poduzetništva, gospodarski razvoj te kontinuirano privlačenje investitora.

Razvojna strategija općine 2015. – 2020.