Obrazac uz Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći…(SV BPŽ br. 38/20)

Obrazac uz Odluku o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (SV BPŽ br. 28/1/2014

Obrazac uz Odluku o ostvarivanju prava redovitih studenata na jednokratnu novčanu pomoć…(SV BPŽ br. 43/2020)

Obrazac uz Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima (SV BPŽ br. 6/2016, 28/201/, 17/2018, 12/2019, 16/2019-pročišćeni tekst i 31/2020)

Obrasci uz Odluku o grobljima na području općine Donji Andrijevci (SV BPŽ br. 31/20 i 38/20) i Odluku o obvezi plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta…(SV BPŽ br. 43/20)

Obrasci uz javni poziv za potporu mladim obiteljima

Obrazac u svezi članka 94. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/2018, 110/2018 i 32/2020)

Obrazac uz javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći djeci s teškoćama u razvoju

Obrazac za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest