Važeći certifikati

Registar važećih certifikata u RH


Članak 15. Zakona o javnoj nabavi – jednostavna nabava 

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.


Članak 80. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Općina Donji Andrijevci kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja (općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, članovi Stručnog povjerenstva) te s njima povezane osobe u sukobu interesa.


Planovi nabave


Registar ugovora o javnoj nabavi okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stvaku 2. Zakona o javnoj nabavi općina Donji Andrijevci objavljuje

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar narudžbenica, evidencija vrijednosnica i sudskih sporova


Statistička izvješća


Zakoni i podzakonski propisi

Portal javne nabave