Važeći certifikati

Antonija Aračić Radman – vrijedi od 20.1.2017. do 20.1.2020.

Milan Šulter – vrijedi od 13.1.2018. do 13.1.2021.

Registar važećih certifikata u RH


Članak 15. Zakona o javnoj nabavi – jednostavna nabava 

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (SV BPŽ 9/2017 od 22.5.2017.)


Članak 80. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Općina Donji Andrijevci kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja (općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, članovi Stručnog povjerenstva) te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Izjava općinskog načelnika

Izjava zamjenika općinskog načelnika

Izjave članova Stručnog povjerenstva