Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske u razdoblju od 15. travnja do 20. svibnja 2020. godine izvršio je analitičko praćenje primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na obvezu proaktivne objave informacija tijela javne vlasti na području Brodsko – posavske županije.

Podaci o tijelima javne vlasti u Brodsko-posavskoj županiji (2 grada i 26 općina) prikupljeni su identificiranjem, pretraživanjem i analizom službenih internetskih stranica svakog pojedinog tijela javne vlasti i neposrednim uvidom u podatke koje tijela na njima objavljuju.

U Analitičkom izvješću o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacija br. 2/2020 (vidi str. 37. – točka 4. – Ukupni rezultati praćenja), utvrđeno je sljedeće: “Gledajući pojedinačno ostvarene rezultate tijela javne vlasti, s jedne strane valja izdvojiti jedinice s područja Brodsko-posavske županije koje su ostvarile najbolje rezultate jer su na svojim internetskim stranicama objavile većinu propisanih informacija, a to su prvenstveno Brodsko-posavska županija i Općina Donji Andrijevci, s nešto manje od 75% objavljenih praćenih informacija. Te dvije jedinice ujedno veliku količinu informacija objavljuju u strojno čitljivom, XLS formatu. Visok rezultat ostvarila je i Općina Slavonski Šamac, koja je obavila 70% praćenih informacija, nakon koje slijede Grad Slavonski Brod s oko 67% te općine Stara Gradiška i Staro Petrovo Selo s oko 63% objavljenih praćenih informacija.”

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste (ulice) – Slavonska ulica, Trpimirova ulica, Perkovačka ulica, Selska cesta i Ulica Josipa Kozarca u naselju DONJI ANDRIJEVCI u k.o. DONJI ANDRIJEVCI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO VALJETIĆ, Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u svibnju 2020.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Zdravka Valjetića dipl. ing. kult. teh., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Donji Andrijevci, dana 26.05.2020. godine.

Ovaj poziv bit će objavljen u tjedniku „Posavska Hrvatska“ od 22.5.2020., internetskoj stranici Općine Donji Andrijevci, te oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.

U četvrtak, 21.5.2020. godine s početkom u 19 sati, u Vatrogasnom domu Donji Andrijevci, održati će se 21. sjednica Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci.

Dana 19. svibnja 2020. godine donesena je Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom na području općine Donji Andrijevci. Pozivaju se oštećenici da prijave štetu općinskom povjerenstvu na propisanom obrascu najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja navedene odluke.

U Narodnim novinama br. 57/2020 (oglasni dio) Općina Donji Andrijevci objavila je natječaj za prijam vježbenika – računovodstveni referent – 1 izvršitelj.

Umjesto na praznik 1. svibnja, odvoz komunalnog otpada u Donjim Andrijevcima, Starom Topolju, Novom Topolju te Sredancima obavit će se u četvrtak 30.4. 2020. te svaki idući petak po rasporedu.

Objavljujemo Izvješće o radu Etičkog povjerenstva općine Donji Andrijevci za 2019. godinu i Zaključak kojim se predmetno izvješće prihvaća.

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19.4.2020. godine donio je Odluku kojom je građanima Brodsko – posavske županije omogućeno napuštanje mjesta prebivališta bez e-propusnice na području županije.

E-propusnica potrebna je samo za odlazak na područje druge županije.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. 

U skladu s ovom Odlukom, prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj moraju se poštovati sljedeće mjere: 

  • socijalnog distanciranja
  • ne zadržavanja na javnim prostorima
  • posjedovati valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnice

Propusnice za ulazak i izlazak iz područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnice odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnik obiteljske medicine i nadležni stožer civilne zaštite na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se propusnice izdaju

Sve pravne i fizičke osobe koje su izdale propusnice do dana stupanja na snagu ove Odluke, dužne su najkasnije do 5. travnja 2020. sve izdane propusnice zamijeniti e-Propusnicama. 

Od 6. travnja 2020. napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je samo s e-Propusnicama.  

Cijelu odluku pročitajte na poveznici.