Općinski načelnik donio je Odluku o dodjeli prostora na korištenje organizacijama civilnog društva kojom se NK “Omladinac” Staro Topolje dodjeljuje na korištenje prostor sportskog objekta u Starom Topolju, Dalmatinska 3, na rok od 10 godina.

Dana 23. rujna 2020. godine s početkom u 19 sati održati će se 23. sjednica Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci za koju je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Donji Andrijevci za razdoblje 1.1.-30.06.2020.g.

3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu

6. Prijedlog Odluke o grobljima na području općine Donji Andrijevci

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci

8. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu

9. Razno

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2014. god. do 31.03.2015. godine
Pozivaju se roditelji predškolske djece u općini Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 17. rujna 2020. do 25. rujna 2020. godine u Općini Donji Andrijevci.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da će se sakupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja obavljati dana 21.8.2020. godine od 9 do 13 sati u Gundincima, Zagrebačka 146, Ruris d.o.o.

Ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

POVRAT AMBALAŽE ISKLJUČIVO OD OVIH TVRTKI:

AGOCHEM-MAX, AGROTEX, BASF, BAYER CROP SCIENCE,BELCHIM CROP PROTECTION, CHROMOS AGRO, DANON, DOW AGROSCIENCES, FLOREL, GENERA, ORCHEM, PINUS AGRO, STOCKTON, SYNGENTA AGRO.

U svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite se proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci, objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste (ulice) – Glovac, Braće Radić, Kolodvorska, Trnavačka ulica, Hrvatskih branitelja u naselju DONJI ANDRIJEVCI u k.o. DONJI ANDRIJEVCI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO VALJETIĆ, Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u sprnju 2020.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Zdravka Valjetića dipl. ing. kult. teh., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Donji Andrijevci, dana 18.08.2020. godine od 9 do 12 sati. Ovaj poziv bit će objavljen u tjedniku „Posavska Hrvatska“, internetskoj stranici Općine Donji Andrijevci, te oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.

Općinski načelnik Tomislav Marijanović donio je Odluku o dodjeli potpora nadarenim učenicima, studentu, te udruzi od posebnog značaja za opće dobro na području općine Donji Andrijevci u 2020. godini

Općina Donji Andrijevci traži tri radnika za zapošljavanje u Programu javnih radova. Prijave se primaju do 12.8.2020. godine.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=108183886

Na području Općine Donji Andrijevci instalirana je bežična mreža WIFI4EU kojom je građanima omogućen besplatni pristup internetu na javnim površinama na području Općine Donji Andrijevci.

Wi-Fi pristupne točke postavljene su u Donjim Andrijevcima na zgradi općine na Trgu kralja Tomislava 5, Vatrogasnom domu – Posavska 24C i nogometnom stadionu – Trg kralja Tomislava 13. U Starom Topolju pristupne točke nalaze se na nogometnom stadionu – Dalmatinska 3 i društvenom domu – I.L. Ribara 71.

Pristupna točka naknadno će se postaviti u Sredancima dok u naselju Novo Topolje ne postoje tehničke mogućnosti za instalaciju predmetne bežične mreže.

Mještani se mogu „spojiti“ na besplatni Internet na mrežu WIFI4EU na jednostavan način budući da nije potrebna registracija niti unos podataka za autentifikaciju. Potrebno je samo odabrati dostupnu mrežu WIFI4EU Donji Andrijevci i kliknuti na ikonu “Prijava”. Nakon toga je moguće koristiti besplatni internet.