Djeca S Teskocama U Razvoju

Novčana pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratnih novčanih pomoći roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju. Jednokratna novčana pomoć odobrava se roditelju (skrbniku) djeteta sa teškoćama u razvoju radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i podrške pojedincu i obitelji u svrhu unaprjeđenja kvalitete života.

Pravo na pomoć iz članka 1. imaju djeca s teškoćama u razvoju do 21. godine života koja imaju prebivalište na području općine Donji Andrijevci.

Djecom s teškoćama smatraju se:

 • djeca s oštećenjem vida
 • djeca s oštećenjem sluha
 • djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije
 • djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom
 • djeca s poremećajima u ponašanju
 • djeca s motoričkim oštećenjima
 • djeca sniženih intelektualnih sposobnosti
 • djeca s autizmom
 • djeca s višestrukim teškoćama
 • djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (dijabetes, celijakija,  epilepsija i slično).

Pomoć se dodjeljuje u iznosu od 3.000,00 kuna po djetetu.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć potrebno uz zahtjev (Obrazac) priložiti:,

 1. potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice djeteta,
 2. rješenje o skrbništvu (samo za skrbnika),
 3. liječničku potvrdu o vrsti teškoće u razvoju/nalaz zdravstvene komisije/rješenje Centra za socijalnu skrb

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine za određenu namjenu, a najkasnije do prosinca tekuće godine.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Prilikom pregleda zahtjeva Jedinstveni upravni odjel može uputiti podnositelju zahtjev za dopunu. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 (osam) dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.

U slučaju potrebe Jedinstveni upravni može zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije i tražiti dodatna pojašnjenja.

Sve potrebne informacije kao i obrasci u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com