Razgovor Za Posao Intervju

Poziv na razgovor

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U   K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto računovodstveni referent u  Jedinstveni upravni odjela – vježbenik na određeno vrijeme, koji ispunjavaju uvjete za intervju:

  1. Ivona Sertić
  2. Tea Matošić

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 2.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice i oglasne ploče Općine Donji Andrijevci, navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na razgovor (intervju)

Pozivaju se kandidati s liste koji su se prijavili na natječaj objavljen u Narodnim novinama 15.5.2020. godine i na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod  za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstveni referent u  Jedinstveni upravni odjel, a koji su ispunili uvjet za pristup na intervju, da dana 17.06. 2020. godine u 16:00 sati pristupe na razgovor (intervju) u prostorije Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Kandidati su nakon testiranja obavještene, te su suglasne, da se intervju održi u navedenom terminu.

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, a u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Izabranom kandidatu dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Nakon dostave uvjerenja pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u državnu službu.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Robert Matić, spec.pub.admin.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com