Potpore Učenicima

Potpore učenicima, studentima, udrugama…

Općinski načelnik na temelju članka 2. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata, te rada udruga od posebnog značaja za opće dobro na području općine Donji Andrijevci (KLASA: 023-01/20-01/24 , URBROJ: 2178/04-03-20-1) od 30.6.2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima, te udrugama od posebnog značaja za opće dobro na području općine Donji Andrijevci u 2020. godini

UVJETI NATJEČAJA

Pravo na dodjelu potpore imaju:

  1. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje osnovnoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 16 godina,
  2. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina,
  3. studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju manje od 26 godina,
  4. udruge registrirane na području općine Donji Andrijevci koje provode programe ili projekte od interesa za opće dobro.

Zahtjev s traženim ispravama dostavlja se općinskom načelniku Općine Donji Andrijevci, 35214 Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, poštom preporučeno, a može se i osobno predati na protokol općinske uprave, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima, te udrugama od posebnog značaja za opće dobro na području općine Donji Andrijevci u 2020. godini“, zaključno sa 31.7.2020. godine do 12.00h.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni do 4.8.2020 godine.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com