Plan Razvoja Opcin2 2020 2030

Plan razvoja općine 2020.-2030.

Općina Donji Andrijevci je u suradnji s tvrtkom Mobes kvaliteta započela s izradom Plana razvoja općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2020.-2030. godine.

Plan razvoja predstavlja temeljni strateški akt kojim se izražava politika općine Donji Andrijevci u pogledu jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera.

Prvi korak u izradi plana razvoja je ishođenje mišljenja nadležnog tijela o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Sva dokumentacija u vezi izrade plana razvoja objavljivati će se na sljedećoj poveznici https://donjiandrijevci.hr/razvojna-strategija/

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com