Razvojna strategija općine Donji Andrijevci predstavlja dugoročni strateški dokument za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Usklađena je s financijskom perspektivom Europske unije koja obuhvaća sedmogodišnji period od 2014. do 2020. godine.

Sukladno metodologiji strateškog planiranja pripremne radnje obuhvatile su tematske okrugle stolove sa raznim dionicima – udrugama, poljoprivrednicima, gospodarstvenicima, javnim sektorom i predstavnikom turističkog sektora. Tekst strategije rezultat je rada tima za izradu strategije i svih građana koji su sudjelovali u procesu strateškog planiranja. Kao službeni dokument Općine strategiju je usvojilo Općinsko vijeće, a radi njene prilagodbe turbulentnom okruženju u nju je ugrađen sustav revizije i evaluacija.

I za kraj, ova strategija dizajnirana je na način da nadilazi politički mandat jer je prvenstveno strategija stanovnika općine Donji Andrijevci.

Plan razvoja općine 2020. – 2030.