Udruge Info

Javni natječaj za dodjelu nekretnine

Sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 6/16 i 21/21,  u  daljnjem  tekstu:  Pravilnik),  Općinski načelnik raspisuje javni natječaj za dodjelu nekretnine općine Donji Andrijevci na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com