Razgovor Za Posao Intervju

Lista kandidata i poziv na razgovor

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11 i 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U   K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto referent za komunalno gospodarstvo u  Jedinstveni upravni odjel  na neodređeno vrijeme, koji ispunjavaju uvjete za intervju:

1. Dolores Kelić

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 1.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice i oglasne ploče Općine Donji Andrijevci, navedenoj kandidatkinji upućuje

P O Z I V

na razgovor (intervju)

Poziva se kandidatkinja s liste koja se  prijavila na natječaj objavljen u Narodnim novinama 14.10.2020. godine i na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod  za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent za komunalno gospodarstvo u  Jedinstveni upravni odjel, a koja je ispunila uvjet za pristup na intervju, da dana 11.11.2020. godine u 16,00 sati pristupi na razgovor (intervju) u prostorije Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Kandidatkinja je nakon testiranja obavještena, te je suglasna, da se intervju održi u navedenom terminu.

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjava formalne uvjete propisane natječajem.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com