Posavska Ulica Javna Rasvjeta

Javni poziv

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC4218 (D. Andrijevci (Ž4202) – Divoševci – V. Kopanica – Gundinci – B. Greda – Štitar – Ž4170)  i nerazvrstane ceste (ulice) – Grobljanska, Školska ulica, Ulica Stjepana Babunovića, Sajamska ulica, Sajmište, Ulica dr. Mije Pišla, Trg kralja Tomislava i Ulica Domovinskog rata u naselju DONJI ANDRIJEVCI u k.o. DONJI ANDRIJEVCI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu REPUBLIKA HRVATSKA s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Geodetski elaborat izvedenog stanja županijska cesta ŽC4218 (D. Andrijevci (Ž4202) – Divoševci – V. Kopanica – Gundinci – B. Greda – Štitar – Ž4170) izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO VALJETIĆ, Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u studenom 2019.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Zdravka Valjetića dipl. ing. kult. teh., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Donji Andrijevci, dana 03.02.2020. godine. Ovaj poziv bit će objavljen u tjedniku „Posavska Hrvatska“, internetskoj stranici Općine Donji Andrijevci, te oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com