I.l. Ribara Staro Topolje

Javni poziv

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC4202  (Bartolovci (D525) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – Stari Mikanovci (D46), županijske ceste ŽC4163 (Kondrić (D38) – Trnava – Staro Topolje (Ž4202)) i nerazvrstane ceste Dalmatinska ulica i Ive Ribara Lole u naselju Staro Topolje u k.o. Staro Topolje, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu
                Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu REPUBLIKA HRVATSKA s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, a NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Donji Andrijevci.
                Geodetski elaborat izvedenog stanja županijska cesta ŽC4202  (Bartolovci (D525) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – Stari Mikanovci (D46), županijske ceste ŽC4163 (Kondrić (D38) – Trnava – Staro Topolje (Ž4202)) i nerazvrstane ceste Dalmatinska i I. Ribara Lole izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO VALJETIĆ, Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod
                Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u ožujku 2022.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 19.04.2022. godine u zgradi Općine Donji Andrijevci u vremenu od 9 do 10 sati.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com