Donji Andrijevci Pk 3 Page 001

Javni natječaj za prodaju građevinskih zemljišta u Gospodarskoj zoni Donji Andrijevci

Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članaka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Donji Andrijevci (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, br. 5/24) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, br. 14/24), općinski načelnik Općine Donji Andrijevci dana 26.4.2024. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskih zemljišta u Gospodarskoj zoni Donji Andrijevci

Predmet Javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Donji Andrijevci.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com