Sustavna preventivna deratizacija na području Općine Donji Andrijevci provodit će se u periodu od 07.03. do 12.03.2024. godine prema sljedećem planu:

1. dan – 07.03.2024.- Donji Andrijevci – ulice: Matije Gupca, Kneza Trpimira, Slavonska, Selska, Perkovačka, Josipa Kozarca
2. dan – 08.03.2024. – Donji Andrijevci – ulice: Damatinska, Posavska, Sajmište, Mije Pišla, Sajamska, Trg kralja Tomislava, Stjepana Babunovića, Školska i Domovinskog rata, Grobljanska
3. dan – 11.03.2024. – Donji Andrijevci – ulice: Kolodvorska, Željeznička, Braće Radića, Trnavačka, Hrvatskih branitelja, 30. svibanj, Radničko naselje, Zagrebačka
4. dan – 12.03.2024. – provoditi će se deratizacija u mjestima Sredanci , Staro Topolje i Novo Topolje

Općina Donji Andrijevci objavila je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu “Zaželi jedinstvo”.

Kandidati koji se prijavljuju na Oglas dužni su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj kuverti, s naznakom: „Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu “Zaželi jedinstvo”.

Poveznica na Oglas objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Javni poziv za iskaz interesa sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti

Pozivaju se mještani naselja Donji Andrijevci, Sredanci, Staro Topolje i Novo Topolje stariji od 65 godina ili osobe s invaliditetom starije od 18 godina da se jave u Općinu Donji Andrijevci ukoliko žele sudjelovati u projektu “Zaželi jedinstvo” – prevencija institucionalizacije.

Prilikom iskaza interesa potrebno je priložiti:

– osobnu iskaznicu

– Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (u Prilogu)

Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva moguće je preuzeti i ispuniti u prostorijama Općine.

Trajanje projekta (pružanja pomoći i dostave mjesečnih paketa osnovnih potrepština): 32 mjeseca

Vrijednost projekta: 480.000,00 EUR

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području općine Donji Andrijevci koji imaju mirovinu do 400,00 Eura  i korisnici nacionalne naknade za starije osobe da se jave u Općinu Donji Andrijevci u vremenu od 8 do 14 sati od 15.2.2024. godine do 15.3.2024. godine, radi evidentiranja glede ostvarivanja prava na prigodnu Konzum poklon karticu od 40 Eura  povodom Uskrsnih  blagdana.

Prigodna Konzum poklon kartica moći će se iskoristiti u prodavaonici Konzum d.d. u Donjim Andrijevcima.

Tom prilikom, uz prijavni obrazac, potrebno je priložiti presliku odreska posljednje primljene mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i  inozemstvu i nacionalne  naknade za starije osobe i dati na uvid osobnu iskaznicu. Prijavni obrazac možete dobiti u općini ili preuzeti sa Internet stranica općine www.donjiandrijevci.hr

  

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 13. veljače (utorak) 2024. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća            

1.Aktualni sat

  2. Prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci

  3. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

  4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Andrijevci

  5. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena u srpnju 2023. godine 

  6.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

   7.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

  8.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

  9.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava redovitih studenata na jednokratnu novčanu pomoć Općine Donji Andrijevci za akademsku godinu 2023/2024.

  10.Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Donji Andrijevci

  11.Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Donji Andrijevci

  12.Razno

  Općina Donji Andrijevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu.

  Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti program/projekt koji unaprjeđuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija
  • Prioritetno područje 2 – Kultura
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti

  Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 117.980,00 eura. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija 70.350,00 eura
  • Prioritetno područje 2 – Kultura  9.300,00 eura
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti 11.000,00 eura

  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Sporta i rekreacije je 132,72 eura, a najveći iznos je 40.000,00 eura.

  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Kulture je 132,72 eura, a najveći iznos je 9.300,00 eura.

  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Ostalih društvenih djelatnosti je 132,72 eura, a najveći iznos je 11.000,00 eura.

  Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

  Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,  dostupni na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci http://donjiandrijevci.hr.

  Obavještavamo redovite studente s područja općine Donji Andrijevci da od 1.2. do 30.9.2024. godine mogu podnijeti zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

  Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu od 2654,45€ (2.000,00kn) ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva studenta.

  Pravo na pomoć stječe se pod sljedećim uvjetima:

  1. da student ima hrvatsko državljanstvo i status redovitog studenta,
  2. da ima prebivalište na području općine Donji Andrijevci najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva i
  3. da ukupni dohodak ostvaren u 2023. godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 398,17€ (3.000,00kn).

  Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na zahtjev studenta ili jednog od roditelja.           

        Uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

  – preslik osobne iskaznice (za punoljetne članove kućanstva),

  – uvjerenje o upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2023/2024.,

  – potvrdu o visini dohotka ostvarenog u 2023. godini (za punoljetne članove kućanstva),

  – izjavu o zajedničkom kućanstvu (izjava je sastavni dio zahtjeva),

  – broj žiro računa ili tekućeg računa studenta ili jednog od roditelja na koji će se izvršiti isplata pomoći.

        Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se od 1.2.2024. do 30.9.2024. godine u pisanom obliku.

  Na temelju članka 29. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 6/16. i 21/21.) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 8/21. i 17/22.), Općinski načelnik dana 23.1.2024. godine donio je Odluku o izravnoj dodjeli sredstava udruzi Hrvatsko šumarsko društvo-ogranak Slavonski Brod u iznosu od 660,00 eura za projekt ”Edukacija o važnosti šumarstva za lokalnu zajednicu” koji se provodi na području općine Donji Andrijevci.

  Objavljujemo godišnji plan natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2024. godini.