Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Izmjenjeni Statut i Poslovnik

Izmjenjeni Statut i Poslovnik

Pod predsjedanjem Stanka Ćorića održana je 32. sjednica Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci. Na pretposljednjoj sjednici u ovom mandatu vijeće je razmotrilo i usvojilo Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite općine Donji Andrijevci. Planove je prezentirao Ivan Nožina iz tvrtke In konzalting d.o.o. koja je ovlašteni izrađivač ovih dokumenata. Osim navedenih planova vijeće je usvojilo izmene i dopune Statuta općine te izmjene i dopune Poslovnika općine koje su se odnosile na usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima. Bitna novina u statutu je da Općinsko vijeće umjesto 15 sada broji 13 članova. Na kraju sjednice pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci Milan Šulter nazočnim vijećnicima prezentirao je interenet stranice općine Donji Andrijevci te iste pozvao da se uključe u uređivanje istih.

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.