5.. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 15.12.2017. s početkom u 18 sati

5.. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Robert Kuduz sazvao je 5. sjednicu koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 15. prosinca (petak) 2017. godine s početkom u 18,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

- Usvajanje zapisnika sa 3. i 4.
sjednice Općinskog vijeća

 

1. Aktualni sat
2. a) Izvješće o početku mirovanja mandata vijećnika Ante Aračića i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Ivana Tipurića
  b) Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
    c) Prisega vijećnika
3. a) Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
    b) Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci
    c) Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Mandatnog povjerenstva
    d) Rješenje o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
 4. Prijedlog za imenovanje doktora medicine koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Donji Andrijevci
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu općine Donji Andrijevci za 2017. godinu
Opći dio
- Posebni dio
6. Prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2017. godinu 
7. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o proračunu općine Donji Andrijevci za 2018. godinu   
 - Opći dio  
Posebni dio
Projekcija 
Funkcijska klasifikacija
Plan razvojnih programa   
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Donji Andrijevci za 2018. godinu 
12. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava redovitih studenata za jednokratnu novčanu pomoć općine Donji Andrijevci za akademsku godinu 2017/2018
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima 
14. Razno

 

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.