Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Javni poziv

za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata

Javni poziv

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini (u nastavku teksta: sredstva) u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2019. godinu (u nastavku teksta: upute za korisnike).Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova.Sredstva su osigurana u Proračunu općine Donji Andrijevci za 2019. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 250.000,00 kuna (dvjestopedesettisućakuna).

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava imaju udruge sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa: „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“ i „Program ruralnog razvoja“ Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020. te udovoljavaju ostalim uvjetima prihvatljivosti navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

Zahtjevi će se zaprimati od 5.travnja 2019. do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 1. rujna 2019.

Javni poziv

Upute za korisnike

Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu sredstava

Obrazac 2 - Izjava da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora

Obrazac 3 - Izjava da projektu nisu dodjeljene državne potpore

 

Izbori za nacionalne manjine

Obavijest općinskog izbornog povjerenstva

Izbori za nacionalne manjine

Ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature za člana vijeća nacionalne manjine te zaprimanje liste kandidata nacionalne manjine za članove vijeća nacionalne manjine Općine Donji Andrijevci obavljati će se u zgradi općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci u vremenu:

  • 4. i 5. travnja te 8.,9.,10., 11. i 12. travnja 2019. od 9 do 15 sati
  • 6. i 7. travnja 2019. od 10 do 14 sati
  • 13. i 14. travanja 2019.od 9 do 20 sati i
  • 15. travnja 2019. od 9 do 24 sati  

Obavijest

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave