Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Obveze posjednika životinja

Obveze posjednika životinja

Obavještavamo Vas da je na snagu stupio Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17), a sukladno Zakonu i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (SVBPŽ 2/18), kojim se propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba kao posjednika životinja (vlasnika/korisnika/skrbnika), ali i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Ovaj Zakon pred posjednike stavlja obveze kojih se moraju pridržavati, s obzirom da su propisane i značajne kazne za nepoštivanje istih. Ovim putem želimo Vas ukratko informirati o obvezama, kako biste njihovim pridržavanjem izbjegli propisane kazne.

Obavijest

Poziv na pisano testiranje

Pisano testiranje održati će se 26.2.2018. s početkom u 16 sati

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu pročelnika u Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)


I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja:
1. ANTONIJA ARAČIĆ RADMAN
II. Drugih prijava nije bilo.
III. Pisano testiranje, intervju i provjera znanja rada na računalu, održati će se u prostorijama općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava br. 5, Donji Andrijevci, dana 26.2.2018. godine s početkom u 16 sati.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com