Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

JAVNI POZIV - AZBEST

Rok za prijavu je 31.12.2018. godine

JAVNI POZIV - AZBEST

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području općine Donji Andrijevci, da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine« br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćne zgrade, poljoprivredne zgrade, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o količini, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.
Rok za prijavu je 31.12.2018. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.
Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest se mogu preuzeti ovdje ili u sjedištu Općine Donji Andrijevci.
Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno ili poslati poštom na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci te putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Prikupljeni podaci će se po isteku roka za prijavu proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Obrazac

Javni poziv

Otpad koji sadrži azbest

 

 

Program međufinanciranja projekata

Rok za prijavu je 28.12.2018. odnosno do iskorištavanja sredstava

Program međufinanciranja projekata

Sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 6/16), Općina Donji Andrijevci objavljuje Program međufinanciranja projekata (dalje u tekstu: Program) radi dodjele povratnih sredstava potpisnika ugovora o financiranju projekta iz mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', tip operacije ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020.
Jedna od najvećih prepreka s kojom se brojne organizacije civilnog društva susreću u provedbi projekata je vezana uz financiranje u prvih nekoliko mjeseci provedbe projekta dok se ne odobri Zahtjev za naknadom sredstava. Naime, iako je veći dio sredstava za odobrene projekte financiran sredstvima Europske unije i drugim izvorima, dio sredstava na pojedinom projektu treba osigurati i sam korisnik. Brojnim organizacijama civilnog društva takvo financiranje nije jednostavno osigurati što nerijetko stvara značajne probleme u likvidnosti udruga i može ugroziti učinkovitost provedbe projektnih aktivnosti.
Opći cilj ovog Programa jest osigurati financijsku potporu projektu udruge odobrenog za financiranje u okviru programa Europske unije.
Specifični cilj ovog Programa je unaprijediti financijske kapacitete udruge za pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima Europske unije.

Program međufinanciranja

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

Obrazac izjave

Nacrt ugovora