Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Košnja kanala

Košnjom su obuhvaćeni kanali III i IV reda

Košnja kanala

Hrvatske vode, VGI "Brodska posavina" obavještava građane o početku radova na košnji detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju (kanali III i IV reda) na području općine Donji Andrijevci.
Ujedno, Hrvatske vode podsjećaju građane da je temeljem članka 124. Zakona o vodama definiran pojas za održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju (u širini 3m bez obzira na vlasništvo nad parcelom), te mole vlasnike parcela za razumijevanje prilikom izvođenja radova odnosno košnje kanala.

Hrvatske vode - obavijest 

4. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica je zakazana za četvrtak, 5.10.2017. u 19 sati

4. sjednica Općinskog vijeća

Prjedsjednik Općinskog vijeća Robert Kuduz sazvao je 4. sjednicu koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 5. listopada (četvrtak) 2017. godine s početkom u 19,00 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

- Usvajanje zapisnika sa 3.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine
3. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna općine Donji Andrijevci za 2017. 

    Realizacija proračuna - opći dio    Realizacija proračuna - posebni dio

4. Odluka o članstvu u Lokalnoj akcijskog grupi ''Slavonska ravnica''
5. Razno

 

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com