Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Isplata premije za mlijeko i državnu pomoć

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 29. siječnja, isplatila je premije za mlijeko i državnu pomoć (za šećernu repu, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače) na žiro račune korisnika, na osnovu odobrenih zahtjeva za potporu za 2012. godinu.
Sljedeće isplate koje će Agencija izvršiti odnose se na prava na premije (krave dojilje, ovce i koze) te na specifična plaćanja za tov goveda, krave dojilje i mliječne krave. Sva plaćanja Agencija obavlja isključivo slijedom doznačenih sredstava iz Ministarstva financija. 

Više o isplati premija i legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada možete pročitati u obavijesti HPK - poljoprivredne komore Brodsko-posavske županije.

4. sjednica Stožera zaštite i spašavanja

U ponedjeljak, 28. siječnja, održana je 4. sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje općine Donji Andrijevci. Osim članova Stožera sjednici su prisustvovali načelnik općine Ivan Musa i predsjednici mjesnih odobora s područja općine. Predstavnici tvrtke In konzalting iz Slavonskog Broda prezentirali su nazočnima nacrt Plana zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite za područje općine Donji Andirjevci. Nakon kraće rasprave, donesen je zaključak da se utvrđuju nacrti ova dva dokumenta te da se isti upućuju na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci.