Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Potpora za novorođenče 1.500,00kn

Potpora za novorođenče 1.500,00kn

Općina Donji Andrijevci, i za 2013. godinu, osigurala je financijska sredstva za svako novorođeno dijete u iznosu od 1.500 kuna. Pravo na jednokratnu, bespovratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, može ostvariti i koristiti roditelj kojim ima prebivalište na području općine Donji Andrijevci najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva i koji podnese pisani zahtjev u roku od 6. mjeseci od dana rođenja djeteta. Podsjetimo, temeljem Odluke o ostvarivanju prava na pomnoć općine Donji Andrijevci za opremu novorođenog djeteta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 19/09), općina Donji Andrijevci četvrtu godinu uzastopno daje jednokratnu naknadu odnosno pomoću u iznosu od 1.500 kuna. Zahtjevu je potrebno priložiti rodni list za dijete, preslik osobne iskaznice, potvrdu o prebivalištu roditelja i broj računa na koji će se pomoć isplatiti. Uz navedenu dokumentaciju skrbnici su dužni priložiti i preslik rješenja o skrbništvu. Preslike dokumenata i ispunjeni obrazac potrebno je donijeti na urudžbeni zapisnik općine Donji Andrijevci ili poslati poštom.

Završena obnova cesta

Zahvaljujući lijepom vremenu i iznimnom trudu izvođača radova, asfaltiranjem Školske ulice u Donjim Andrijevcima, dva dana prije „isteka“ 2012. godine, završena je ovogodišnja obnova nerazvrstanih cesta na području općine Donji Andrijevci. Podsjetimo, ugovorizmeđu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, općine i izvođača radova (Feliks regulacija d.o.o.) zaključen je u srpnju 2012. godine, a vrijednost ugovorenih radova iznosila je 1,3 milijuna kuna. U financiranju radova ministarstvo je sudjelovalo s 80 posto, a općina s 20 posto sredstava. Potpora Brodsko-posavske županije za izgradnju nerazvrstanih cesta iznosila je 150 tisuća kuna.