Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Izbori za mjesne odbore 25. svibnja 2014.

Izbori za mjesne odbore 25. svibnja 2014.

Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na svojoj 6. sjednici održanoj 15. travnja, donijelo je odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci. Sukladno navedenoj odluci izbori će se održati istovremeno s izborima za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament. Podsjećamo, da sukladno Statutu općine Donji Andrijevci vijeće mjesnog odbora Donji Andrijevci broji 9 članova, Starog Topolja 7 članova a vijeća mjesnih odbora Sredanci i Novo Topolje po 5 članova. 

Vijećnici su razmotrili i izvješće o realizaciji proračuna općine Donji Andrijevci za 2013. godinu te donijeli odluku o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna općine Donji Andrijevci za 2013. godinu. 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna općine

Izvješće o realizaciji proračuna - opći dio

Izvješće o realizaciji proračuna - posebni dio

Primopredaja vozila i godišnja Skupština

Primopredaja vozila i godišnja Skupština

U nazočnosti načelnika Hrvatske vatrogasne zajednice mr. Željka Popovića, načelnika i zamjenika načelnika općine Donji Andrijevci Tomislava Marijanovića i Ivana Muse,predsjednika Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci Marina Degmečića, zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Slavonskog Broda Ivana Vulete i Maria Tončeka, te predstavnika 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava i drugih uzvanika, održana je 89. izvještajna godišnja skupština o radu DVD-a Donji Andrijevci u 2013. godini.