Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

"Runolistu" petogodišnja koncesija

Načelnik općine Donji Andrijevci Ivan Musa u ime davatelja koncesije i direktor tvrtke „Runolist“ d.o.o. Vrpolje Josip Abramović (koncesionar) potpisali su petogodišnji ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Donji Andrijevci. Podsjetimo, općina Donji Andrijevci objavila je u kolovozu 2012. obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje navedene komunalne djelatnosti na koju su pristigle ponude tri ponuditelja. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijelo je Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci još u listopadu ali je cjelokupni postupak davanja koncesije zaustavljen žalbom koju je državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) izjavio jedan od ponuditelja. Javnom objavom rješenja DKOM-a od 9.1.2013. kojim je odbijena žalba žalitelja, odluka o odabiru je postala izvršna te su stvorene pravne pretpostavke za zaključenje ugovora o koncesiji s tvrtkom „Runolist“.

Smanjen komunalni doprinos

Smanjen komunalni doprinos

Na 31. sjednici Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci, održanoj 24 siječnja, vijećnici su razmotrili i usvojili novu Odluku o komunalnom doprinosu općine Donji Andrijevci u kojoj su zadržana pojedina rješenja odnosno odredbe iz dosadašnje odluke a koja se odnose na utvrđivanje zona u općini te odredbe koje se odnose na oslobađanje odnosno djelomično oslobađanje pri plaćanju komunalnog doprinosa. Novom odlukom cijena za stambene i poslovne objekte utvrđena je, ovisno o zoni, od 4kn u IV zoni do 8kn/m3 u I zoni, s tim da je bitno smanjena jedinična cijena komunalnog doprinosa odnosno propisana je jedinstvena cijena od 2kn/m3 za sve zone i to za pomoćne građevine,

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com