Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Odluka o odobrenim sredstvima

Odobrena sredstva za rad 16 udruga u iznosu od 316.500kn za 2018.

Odluka o odobrenim sredstvima

Na temelju članka 29. i 30. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br. 6/16), općinski načelnik donio je 12.3.2018. godine Odluku o odobrenim sredstvima prijavljenih programa/projekata/manifestacija udruga za 2018. godinu.

Navedenom odlukom odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 316.500,00 kn za programe/projekte/manifestacije udruga koji su od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Donji Andrijevci.

Razvrstavanje otpada

Razvrstavanjem otpada do čišćeg i zdravijeg okoliša

Razvrstavanje otpada

Člankom 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7. istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci usvojilo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Andrijevci koja je objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 2/18. Nastavno na Odluku uskoro će biti otvoreno javno savjetovanje za Plan gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci.
U nastavku teksta donosimo bitne odredbe navedene Odluke.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com