Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

20. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati u utorak, 27.9.2016. s početkom u 19 sati

20. sjednica Općinskog vijeća

Pisano testiranje - poziv kandidatima

Testiranje će se održati 21.9.2016. s početkom u 16 sati

Pisano testiranje - poziv kandidatima

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za EU projekte na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja:
1. ANTONIJA ARAČIĆ

II. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja upućena je pisana obavijest o tome da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, pozivom na članak 21. ZSN-a.

III. Pisano testiranje, intervju i provjera znanja rada na računalu, održati će se u prostorijama općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava br. 5, Donji Andrijevci, dana 21.9.2016. godine s početkom u 16 sati.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com