Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

18. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica je sazvana za 6.6. (ponedjeljak) 2016. s početkom u 20 sati

18. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 6. lipnja (ponedjeljak) 2016. godine s početkom u 20,00 sati.

Za sjednicu je predložen

D N E V N I R E D:

- Usvajanje zapisnika sa 17.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. a) Izvješće o realizaciji proračuna općine Donji Andrijevci za 2015. godinu

- opći dio     - posebni dio

b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna za 2015. godinu

3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2015. godinu
4. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2016. godinu
5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Donji Andrijevci za razdoblje 2016. – 2019. godine
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja općine Donji Andrijevci
7. Prijedlog za imenovanje doktora medicine koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za području općine Donji Andrijevci
8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci
9. Informacija o održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom periodu na području općine Donji Andrijevci
10. Informacija o stanju „Zelenih otoka" na području općine Donji Andrijevci
11. Razno

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com