Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

22. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati u petak, 17. ožujka 2017. u 18 sati

22. sjednica Općinskog vijeća

Sredstva udrugama za 2017.

Ukupan iznos sredstava za udruge u 2017. iznosi 288.500,00kn

Sredstva udrugama za 2017.

Na temelju članka 29. i 30. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije, broj 6/16.) i članka 36. Statuta Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.), općinski načelnik dana 14.3.2017. godine donio je Odluku o odobrenim sredstvima prijavljenih programa/projekata/manifestacija udruga za 2017. godinu.
Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava. Prigovori se podnose u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja.
O terminu potpisivanja ugovora o financiranju udruge će biti naknadno obaviještene.

Antonija Aračić Radman, mag.iur.

Odluka i raspored sredstava za 2017.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com