Pristup informacijama
Prostorni plan

Poljoprivredno zemljište

Prodaja izravnom pogodbom u k.o. Sredanci

Poljoprivredno zemljište

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje 

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Andrijevci.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 314/2 u k.o. Sredanci, oranica,
površine 0,8632 ha, tržišna cijena iznosi 16.637,53 kn.

Izgradnja vatrogasnog doma

U tijeku su intenzivni radovi na unutarnjem uređenju

Izgradnja vatrogasnog doma

U tijeku su intenzivni radovi na izgradnji 3. faze novog vatrogasnog doma u Posavskoj ulici u Donjim Andrijevcima koja obuhvaća kompletno unutarnje uređenje objekta. Nakon postavljanja instalacija izvršeno je žbukanje zidova a trenutno se postavljaju podne glazure kako bi mogli započeti keramičarski i kamenopolagački radovi. Podsjetimo, vrijednost ove faze iznosi cca 1.300.000,00 kuna a financira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sredstvima općine Donji Andrijevci. Završetak radova s priključcima građevine na komunalne i energetske instalacije predviđa se u prosincu ove godine.

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com