Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

3. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine

Prijedlozi za izmjene/dopune dostavljaju se na propisanom obrascu

3. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine

Tijekom primjene važećeg Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci pokazala se potreba za izmjenama i dopunama koja je proizašla iz potrebe omogućavanja boljeg održivog prostornog uređenja općine vezano za osiguranje održivog gospodarenja otpadom i manjih korekcija vezanih za sadržaje rekreacije, usklađenje vezano za vlasničke odnose kao i zatečeno stanje u prostoru.

Obuhvat Plana je cijelo administrativno područje Općine Donji Andrijevci u kojima je rađen i prostorni plan koji je predmetom izmjene i dopune.

Nastavno na navedeno molimo sve mještane općine Donji Andrijevci da svoje prijedloge izmjene/dopune dostave na obrascu priložen uz ovu objavu.

Obrazac za dostavu prijedloga

Potpore poduzetnicima u 2019.

Za poticanje razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata

Potpore poduzetnicima u 2019.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem ''Programa potpora male vrijednosti za poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva općine Donji Andrijevci za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata u visini od 50.000,00 kuna u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu.

Potpore se dodjeljuju za:
1. Potpore za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima
2. Potpore za izradu web stranice ili web shopa
3. Potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika
4. Potpore za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih za provođenje poslovne djelatnosti

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu

Javni poziv 

Program potpora male vrijednosti

Obrazac 1  Obrazac 2  Obrazac 3  Obrazac 4  Obrazac 5