Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Suradnik na EU projektima

Kroz javne radove do suradnika na EU projektima

Suradnik na EU projektima

U sklopu projekta „Mladi za razvoj lokalne zajednice"– koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, točnije za mjeru „Mladi za EU" – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade, LAG „Slavonska Ravnica" objavljuje: JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova na mjestu: suradnik/ca na EU projektima.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a Slavonska Ravnica i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje

Ponovljeni natječaj za uklanjanje andrijevačkog društvenog doma

Ponude se mogu dostaviti 30.7.2015. do 14,00 sati

Ponovljeni natječaj za uklanjanje andrijevačkog društvenog doma

Načelnik općine Tomislav Marijanović raspisao je ponovljeni javni natječaj za izbor izvođača radova za uklanjanje javne zgrade – društvenog doma u Donjim Andrijevcima s otkupom građevnog otpada. Javna zgrada izgrađena je na k.č. 513/1, upisana je u z.k. ul. 1703 k.o. Donji Andrijevci a u naravi predstavlja društveni (mjesni) dom u središtu naselja Donji Andrijevci.
Uklanjanje javne zgrade s otkupom građevnog otpada izabrani izvođač radova dužan je izvesti u skladu s opisom radova iz Projekta uklanjanja građevine kojeg je izradila tvrtka Ingri d.o.o., Ruščica, broj projekta 108/15-A i za navedeni posao općini Donji Andrijevci kao vlasniku zgrade platiti naknadu.
Početni iznos naknade za ovaj posao iznosi 40.000,00 kuna a zainteresirani gospodarski subjekti svoje ponude mogu dostaviti do 30.7.2015. godine do 14 sati.

  • P7100876
  • P7100878
  • P7150879
  • P7150881
  • P7150882

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com