Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Sanirano odlagalište Alabarica

Tehničkim pregledom i ishođenjem uporabne dozvole završen je projekt sanacije odlagališta otpada Alabarica u Donjim Andrijevcima

Sanirano odlagalište Alabarica

Dana 26.09.2016. održan je tehnički pregled na sanaciji odlagališta, nakon kojeg je dana 28.09.2016. izdana uporabna dozvola. Ovim činom dovršene su sve aktivnosti na sanaciji, te je odlagalište predano na korištenje Naručitelju Općini Donji Andrijevci.

Postignut je glavni cilj projekta: sanacija neusklađenog, zatvorenog odlagališta „Alabarica" te je tako spriječen negativan učinak na okoliš koji bi nastao odloženim otpadom. Ovako uređeno odlagalište ne proizvodi nikakve negativne učinke na zrak, podzemne vode ni ljude. Općina Donji Andrijevci će prema Ugovoru u bespovratnim sredstvima nastaviti održavati lokaciju sanacije te obavljati redoviti monitoring.
Kratke informacije o Projektu:
Razdoblje provedbe Projekta je od 9.prosinca 2015. do 30. studenog 2016. godine.
Sanacija odlagališta neopasnog otpada ''Alabarica'' provedena je putem tri ugovora:

1. Ugovor o radovima,
2. Ugovor o nadzoru,
3. Ugovor o tehničkoj pomoći i promidžbi.

Usluge izvođenja radova: GT-TRADE d.o.o., Split - 2.154.341,26 kn s PDV-om (okončana situacija)
Usluge nadzora radova: Brod Projekt d.o.o., Slavonski Brod - 155.000,00 kn s PDV-om
Usluge tehničke podrške pri upravljanju projektom i promidžba projekta: Extructa d.o.o., Zagreb -136.875,00 s PDV-om

 Više o Projektu na http://alabarica.info

Stipendiranje obrtničkih zanimanja

Prijave se zaprimaju od 1.09.2016. godine do 14.10.2016. godine

Stipendiranje obrtničkih zanimanja

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" (u daljnjem tekstu: Projekt). Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.poduzetnistvo.gov.hr).
Prijave se zaprimaju od 1.09.2016. godine do 14.10.2016. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva).
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja.
Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2016./2017. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater. Potpora se može dodijeliti i za druga obrtnička zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna.
Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2016./17. (od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine).

Adresa

Općina Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 5
HR-35214 Donji Andrijevci
Matični broj: 2635046
OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001
IBAN:HR4423400091808100001
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Kontakt

Telefon: 035/471-223
Telefon: 035/471-084
Fax: 035/471-126
e-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

opcinadonjiandrijevci@gmail.com

 

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com