Wifi4eu Objava Web

Završen projekt WiFi4EU

Na području Općine Donji Andrijevci instalirana je bežična mreža WIFI4EU kojom je građanima omogućen besplatni pristup internetu na javnim površinama na području Općine Donji Andrijevci.

Wi-Fi pristupne točke postavljene su u Donjim Andrijevcima na zgradi općine na Trgu kralja Tomislava 5, Vatrogasnom domu – Posavska 24C i nogometnom stadionu – Trg kralja Tomislava 13. U Starom Topolju pristupne točke nalaze se na nogometnom stadionu – Dalmatinska 3 i društvenom domu – I.L. Ribara 71.

Pristupna točka naknadno će se postaviti u Sredancima dok u naselju Novo Topolje ne postoje tehničke mogućnosti za instalaciju predmetne bežične mreže.

Mještani se mogu „spojiti“ na besplatni Internet na mrežu WIFI4EU na jednostavan način budući da nije potrebna registracija niti unos podataka za autentifikaciju. Potrebno je samo odabrati dostupnu mrežu WIFI4EU Donji Andrijevci i kliknuti na ikonu “Prijava”. Nakon toga je moguće koristiti besplatni internet.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com