Upis U Program Predškole

Upis u program predškole

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19., 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), članka 18. Statuta i članka 29. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“,  Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024.

PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2017. god. do 31.03.2018. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Oriovac, Brodski Stupnik,  Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)

-Preslike osobnih iskaznica roditelja

-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

-Preslika kartona imunizacije

-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

– Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 11. rujna 2023. do 22. rujna 2023. Za općinu Oriovac zahtjevi se zaprimaju u matičnom objektu vrtića, Luke Ilića bb,

Za općinu Brodski Stupnik zahtjevi se zaprimaju u područnom objektu vrtića, Stjepana Radića 37.

Za općine Bebrina i Donji Andrijevci zaprimaju se u općinama kojima djeca polaznici programa predškole pripadaju.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2023. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com