Usmena Rasprava

Sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 13. veljače (utorak) 2024. godine s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća            

1.Aktualni sat

  2. Prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci

  3. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

  4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Andrijevci

  5. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena u srpnju 2023. godine 

  6.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

   7.Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

  8.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

  9.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava redovitih studenata na jednokratnu novčanu pomoć Općine Donji Andrijevci za akademsku godinu 2023/2024.

  10.Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Donji Andrijevci

  11.Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Donji Andrijevci

  12.Razno

  Adresa

  Općina Donji Andrijevci

  Trg kralja Tomislava 5

  HR-35214 Donji Andrijevci

  Matični broj: 2635046

  OIB 28037558650

  Poslovni račun

  PBZ d.d. 2340009-1808100001

  IBAN:HR4423400091808100001

  SWIFT (BIC): PBZGHR2X

  Impressum

  Urednik: Milan Šulter

  e-mail: milan.sulter@gmail.com