Savjet Mladih

Savjet mladih – obavijest

Donošenjem Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 12/19) i Javnim pozivom za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih, Općinsko vijeće pokrenut će postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Donji Andrijevci.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Donji Andrijevci koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

U Savjet mladih bira se 5 članova na vrijeme od 3 godine. Uz svakog člana predlaže se i njegov zamjenik. Članovi i njihovi zamjenici u trenutku podnošenja kandidature moraju imati od 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Donji Andrijevci imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  • učenička vijeća,
  • studentski zborovi,
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
  • neformalne skupine mladih s područja Općine Donji Andrijevci (skupina od najmanje 20 mladih).

Javni poziv bit će objavljen do kraja srpnja, a rok za podnošenje prijava bit će 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com