Divlja Odlagališta

Projekt uklanjanja otpada

Općini Donji Andrijevci odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, najviše u iznosu do 126.356,25 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta, koji iznose ukupno 315.890,63 kuna. Tim iznosom financirati će se sljedeće: Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe- Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi, – Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju- Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš. Prijavljene su sljedeće lokacije:- k.č. 1335 k.o. Donji Andrijevci- k.č. 210 k.o. Staro Topolje.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com