Potpisivanje Ugovora Za Projekt Mi Vas Trebamo Našice 5.10.2020

Projekt – Mi Vas trebamo

U sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I.“ općini Donji Andrijevci odobren je projekt ”Mi vas trebamo”. Projekt za cilj ima djeci i mladima s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju, članovima njihovih obitelji  omogućiti dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga te osnažiti ulogu lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini pružajući socijalne usluge. Projekt se kreće u tri smjera: angažiranje stručnjaka koji će raditi s pripadnicima ciljanih skupina, dodatno osposobljavanje stručnjaka te pružanje podrške i potpore krajnjim korisnicima.

Projekt će se provoditi 24 mjeseca, a sastojat će se od sljedećih aktivnosti: zapošljavanje stručnjaka koji će raditi s pripadnicima ciljane skupine odnosno formiranje mobilnog tima, program usavršavanja stručnjaka te provedba izvaninstitucionalnih, socijalnih usluga kao što su poludnevni dnevni boravci, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje pripadnicima ciljane skupine radi uključivanja u zajednicu i sudjelovanja u socijalnim, radnim, obrazovnim i drugim aktivnostima lokalne zajednice te članova njihovih obitelji radi osnaživanja i pomirenja obiteljskog i poslovnog života (npr. prevencija stresa i sagorijevanja roditelja), nabavka vozila, upravljanje projektom (zapošljavanje voditelja projekta i administratora) te promidžba i vidljivost.

Aktivnosti će se provoditi na području općine Donji Andrijevci i općine Trnava.

Partneri na projektu su Općina Trnava i Udruga za cjelovit i skladan razvoj ”Leptir”.

Ukupan iznos projekta je 1.170.799,82 kuna.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com