Pristup Informacijama

Proaktivna objava informacija

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske u razdoblju od 15. travnja do 20. svibnja 2020. godine izvršio je analitičko praćenje primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na obvezu proaktivne objave informacija tijela javne vlasti na području Brodsko – posavske županije.

Podaci o tijelima javne vlasti u Brodsko-posavskoj županiji (2 grada i 26 općina) prikupljeni su identificiranjem, pretraživanjem i analizom službenih internetskih stranica svakog pojedinog tijela javne vlasti i neposrednim uvidom u podatke koje tijela na njima objavljuju.

U Analitičkom izvješću o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacija br. 2/2020 (vidi str. 37. – točka 4. – Ukupni rezultati praćenja), utvrđeno je sljedeće: “Gledajući pojedinačno ostvarene rezultate tijela javne vlasti, s jedne strane valja izdvojiti jedinice s područja Brodsko-posavske županije koje su ostvarile najbolje rezultate jer su na svojim internetskim stranicama objavile većinu propisanih informacija, a to su prvenstveno Brodsko-posavska županija i Općina Donji Andrijevci, s nešto manje od 75% objavljenih praćenih informacija. Te dvije jedinice ujedno veliku količinu informacija objavljuju u strojno čitljivom, XLS formatu. Visok rezultat ostvarila je i Općina Slavonski Šamac, koja je obavila 70% praćenih informacija, nakon koje slijede Grad Slavonski Brod s oko 67% te općine Stara Gradiška i Staro Petrovo Selo s oko 63% objavljenih praćenih informacija.”

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com