Oglas Za Posao Pročelnika

Poziv na razgovor (intervju)

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

L I S T U   K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela – zamjena radi odsutnosti službenice, koji ispunjavaju uvjete za intervju:

1. Anja Ostopanj

2. Maja Karin

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 2.

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web stranice i oglasne ploče Općine Donji Andrijevci, navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na razgovor (intervju)

Pozivaju se kandidati s liste koji su se prijavili na oglas objavljen na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod dana 24. rujna 2019. godine za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela, a koji su ispunili uvjet za pristup na intervju, da dana 21.10.2019. godine u 16:30 sati pristupe pisanom testiranju u prostorije Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Kandidatkinje su nakon testiranja obavještene, te su suglasne, da se intervju održi u navedenom terminu.

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa, a u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata dostavlja općinskom načelniku.

Izabranom kandidatu dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Nakon dostave uvjerenja čelnik tijela donosi rješenje o imenovanju pročelnika na određeno vrijeme izabranog kandidata.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

     Robert Matić, spec.pub.admin.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com