Potpore Poduzetnicima Javni Poziv

Potpore poduzetnicima

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog gospodarstva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva u visini od 100.000,00 kuna (konto 3836) u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2022. godinu.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascima i s potrebnom dokumentacijom, a koji će se objavit na mrežnim stranicama Općine www.donjiandrijevci.hr. 

Povjerenstvo za dodjelu potpora razmatra podnesene prijave s pripadajućom dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja te utvrđuje Prijedlog Odluke o dodjeli potpore podnositelju prijave, a Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik. Pregled odobrenih potpora objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci.

S korisnikom potpore zaključuje se Ugovor o dodjeli potpore, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore po potpisu Ugovora.

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com