Potpore Učenicima

Potpore nadarenim učenicima

Na temelju članka 7. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata te pojedinaca za iznimna postignuća i doprinos zajednici općinski načelnik donio je dana 2.12.2022. godine odluku o dodjelu potpora nadarenim učenicima, studentima te pojedincima za iznimna postignuća i doprinos zajednici.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com