Potpore Učenicima

Potpore nadarenim učenicima, studentima i pojedincima

Na temelju članka 2. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata te pojedinaca za iznimna postignuća i doprinos zajednici (KLASA: 602-01/22-01/1 , URBROJ: 2178-4-22-1) od 7.11.2022. godine, općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima te pojedincima za iznimna postignuća i doprinos zajednici.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se u pisanom obliku na adresu Općine Donji Andrijevci, 35214 Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5 ili elektroničkim putem na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima te pojedincima za iznimna postignuća i doprinos zajednici“, zaključno sa 30.11.2022. godine do 12.00h. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com