Potpore Za Stambeno Zbrinjavanje

Potpore mladim obiteljima

Temeljem Programa potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 12/19) i članka 36. Statuta Općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 10/9, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), općinski načelnik dana 24.7.2019. godine objavljuje javni poziv za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci.

Ovim Javnim pozivom za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i mjerama propisanim Programom potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Program), namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je uz raseljavanje radi boljih životnih uvjeta jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  1. Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
  2. Povrat poreza na promet nekretnina

Javni poziv

Zahtjev za dodjelu potpore

Izjava

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com