Potpore Za Stambeno Zbrinjavanje

Potpore mladim obiteljima-javni poziv

Temeljem Programa potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 11/24) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 8/21 i 17/22) općinski načelnik dana 6.5.2024. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci

            Ovim Javnim pozivom za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i mjerama propisanim Programom potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Program), namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je uz raseljavanje radi boljih životnih uvjeta jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima.

            Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  1. Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
  2. Povrat poreza na promet nekretnina

            Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji.

Prijava za korištenje sredstava po potporama iz Programa, a po ovom Javnom pozivu, podnosi se do 1.12.2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje se može preuzeti na web stranicama Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, a ispunjeni obrazac i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno, preporučeno poštom ili putem e-maila.

            Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu, odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.

            Obrazac i izjava potrebni za prijavu sastavni su dio ovog Javnog poziva.

            Ovaj Javni poziv bit će objavljen na web stranicama Općine Donji Andrijevci i na oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.

            Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Donji Andrijevci, putem e-maila opcinadonjiandrijevci@gmail.com ili na broj telefona: 035/471-084 i 035/471-223.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com