Potpisivanje Ugovora Za Koncesiju Za Sakupljanje Otpada 9.2.2023

Potpisan ugovor o koncesiji

Općina Donji Andrijevci i tvrtka Eko-flor plus d.o.o. danas su potpisali desetogodišnji ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Donji Andrijevci. Ugovor su potpisali Marijana Palijan, članica uprave tvrtke Eko-flor plus d.o.o. i općinski načelnik Vedran Gavran. Ugovor stupa na snagu 1.3.2023. godine a prvom prikupljanju miješanog komunalnog otpada novi koncesionar pristupiti će 2.3. (četvrtak) 2023. godine. Detaljniju obavijest o početku organiziranog sakupljanja komunalnog otpada od strane novog koncesionara objavit ćemo za nekoliko dana putem ove mrežne stranice i službene facebook stranice općine Donji Andrijevci

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com