Plan Ukupnog Razvoja Općine Donji Andrijevci

Otvoreno savjetovanje

Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana ukupnog razvoja Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana ukupnog razvoja Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Opis savjetovanja: Plan ukupnog razvoja krovni je strateški dokument zasnovan na dugoročnoj razvojnoj viziji, relevantnoj analizi ključnih izazova i razvojnih potencijala, jasno definiranim strateškim ciljevima te akcijskim planom za koherentno djelovanje u etapama koji su ciljano usmjereni sa svrhom postizanja željenog učinka. Plan ukupnog razvoja u narednom provedbenom razdoblju od 2020.–2030. godine, činiti će podlogu za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih dostupnih izvora (su)financiranja.

Planom ukupnog razvoja Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2020. – 2030. godine izražava se politika Općine Donji Andrijevci u smjeru jačanja cjelokupnog gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera. Ovaj strateški dokument kroz primijenjene analize, pravovremeno identificira probleme i potrebe te razvojne projekte koji će biti nosioci održivog razvoja Općine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana ukupnog razvoja Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2020. do 2030. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.5.2022.

Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com