Runolist Vrpolje Obavijest

Otpad animalnog porijekla-obavijest

Tvrtka Runolist d.o.o. Vrpolje obavještava svoje korisnike usluga da u narednom periodu svinjokolja, zbog pojačanog inspekcijskog nadzora na odlagalištu komunalnog otpada (deponiji), u spremnicima za miješani komunalni otpad neće odvoziti i otpad animalnog porijekla

Budući da se radi o posebnoj vrsti otpada koji se zbrinjava na poseban način, otpad animalnog porijekla ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad. 

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com