Potpisivanje Ugovora O Osnivanju Vrtića

Osnovan dječji vrtić “Vila Zvončica”

Danas je u vijećnici općine Donji Andrijevci potpisan ugovor o osnivanju zajedničkog dječjeg vrtića ”Vila Zvončica”. Osnivači vrtića su općine Donji Andrijevci, Velika Kopanica, Trnava i Oprisavci. Sjedište dječjeg vrtića je u Donjim Andrijevcima, Trg kralja Tomislava 13, a podružnice vrtića su podružnica ”Medenjak” sa sjedištem u Velikoj Kopanici, podružnica ”Bobica” sa sjedištem u Trnavi te podružnica ”Tratinčica” sa sjedištem u Oprisavcima.

Djelatnost dječjeg vrtića i njegovih podružnica je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od 3 godine života do polaska u osnovnu školu. U okviru svoje djelatnosti dječji vrtić će ostvarivati:

–             redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne  skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima

–             programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju

–             programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi

–             programe predškole

–             programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja

–             druge programe u skladu sa potrebama djece i zahtjevima roditelja sukladne odredbama   Državnog pedagoškog standarda.

Programi će se provoditi u postojećim objektima osnivača.

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora, sva potrebna dokumentacija poslat će se na odobrenje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nadamo se brzom rješavanju postupka osnivanja/otvaranja vrtića i upisu prvih polaznika u jesen 2021. godine.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com