Oglas Za Posao Pročelnika

Oglas za imenovanje pročelnika

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18– u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Donji Andrijevci raspisuje Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Poveznica na burzu rada https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=103170391

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com