Odvoz Glomaznog Otpada

Odvoz glomaznog otpada

Poštovani mještani!

Umjesto 19.10.2023. godine, glomazni otpad odvozit će se 8.5.2023. godine. Napominjemo da je odvoz glomaznog otpada jednom u godini besplatan do određene količine, a ukoliko imate potrebu za većim količinama odvoza glomaznog otpada ili u nekom drugom terminu, troškove i sve pojedinosti možete dogovoriti s koncesionarom EKO FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje.

Niže dostavljamo popis otpada (popis tvari i predmeta) koji se smatraju glomaznim otpadom pritom moramo napomenuti da je sukladno uvjetima određenih ugovorom o koncesiji maksimalna količina glomaznog otpada koja se može preuzeti od korisnika je 5m³.

Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr. Prilikom prijave nužno je  navesti podatke o korisniku javne usluge i obračunskom mjestu (ime, prezime, adresa, broj telefona) i sastavu otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i sl.).

Glomazni otpad je potrebno najranije jedan (1) dan prije datuma odvoza odložiti na površinu dostupnu za vozilo davatelja javne usluge (koncesionara). Otpad ne smije biti odložen na način da ugrožava okoliš, imovinu ili zdravlje drugih ljudi. U slučaju da je glomazni otpad odložen u dvorištu korisnika usluge, obvezna je prisutnost ukućana prilikom odvoza te osigurana mogućnost ulaska vozila davatelja javne usluge u dvorište korisnika usluge, dok u suprotnom davatelj javne usluge (koncesionar) neće biti u mogućnosti preuzeti odloženi glomazni otpad.

Sukladno zakonskim odredbama, pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada imaju samo korisnici iz kategorije kućanstva.

Otpad koji nije propisano prijavljen neće biti pokupljen.

Popis otpada koji se smatra glomaznim otpadom nalazi se u priloženom PDF dokumentu.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com