Udruge Info Za Web

Odluka o odobrenim sredstvima za rad udruga

Na temelju članka 29. i 30. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 6/16 i 21/21) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 8/21 i 17/22), općinski načelnik dana 20.3.2024. godine donio je odluku kojom se odobravaju financijska sredstva u iznosu od 90.650,00 eura za projekte udruga koji su od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Donji Andrijevci. Odobrena su financijska sredstva 17 (sedamnaest) udruga.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com