Udruge Info Za Web

Odluka o dodjeli prostora

Načelnik općine Donji Andrijevci donio je Odluku o dodjeli prostora na korištenje organizacijama civilnog društva koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com