Zgrada Općine Donji Andrijevci

Obavijest o radu općinske uprave

Iz preventivnih razloga, a zbog situacije izazvane koronavirusom COVID-2019, općinska uprava Općine Donji Andrijevci ograničeno će poslovati sa strankama.

Strankama se preporuča da bez velike potrebe i hitnosti ne dolaze u urede Općine Donji Andrijevci već da to čine samo u neodgodivim i krajnje hitnim situacijama, uz prethodnu najavu telefonom.

Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci možete kontaktirati putem telefona 035/471-223 ili 471-084 ili putem e-maila:

                         opcinadonjiandrijevci@gmail.com

                         opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr  

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com