Javni Natjecaj Posao

Obavijest o izboru kandidata

Temeljem oglasa objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 24.9.2019. godine za imenovanje na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci, na radno mjesto – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica obavještavamo Vas da je donesena konačna odluka o odabranom kandidatu.

Temeljem rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti s kandidatima, Povjerenstvo za provedbu oglasa za imenovanje pročelnika u Jedinstveni upravni odjela na određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica izabralo je kandidatkinju Anju Ostopanj.

Sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18) kandidati koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu. Pisanom testiranju nije pristupila Jasmina Galeković, a intervjuu nije pristupila Maja Karin.

Sukladno članku 21. stavak 2. navedenog Zakona dostavlja se ova pisana obavijest, na koju sukladno stavku 3. osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja nemaju pravo na pravni lijek.

                                                                                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                 Robert Matić, spec. pub. admin.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com