Javni Natjecaj Posao

Obavijest o izboru kandidata

Temeljem natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111/2020 od 14.10.2020. godine i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci, na radno mjesto – referent za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica obavještavamo Vas da je donesena konačna odluka o odabranom kandidatu.

Temeljem rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti s kandidatima, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjela na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica izabralo je kandidatkinju Dolores Kelić.

Sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu. Pisanom testiranju pristupilo je četiri kandidata, a intervjuu kandidati koji su ispunili uvjete za pristup na intervju.

Sukladno članku 21. stavak 2. navedenog Zakona objavljuje se ova pisana obavijest, na koju sukladno stavku 3. osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja nemaju pravo na pravni lijek.

Donji Andrijevci, 13.11.2020.

                                                                                   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                  Robert Matić, spec. pub. admin.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com