Obavijest Studentima

Novčana pomoć studentima

Obavještavamo redovite studente s područja općine Donji Andrijevci da od 1.2. do 30.9.2021. godine mogu podnijeti zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu od 1.500,00 kuna ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva studenta.

Pravo na pomoć stječe se pod sljedećim uvjetima:

  1. da student ima hrvatsko državljanstvo i status redovitog studenta,
  2. da ima prebivalište na području općine Donji Andrijevci najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva i
  3. da ukupni dohodak ostvaren u 2020. godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 2.500,00 kn.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na zahtjev studenta ili jednog od roditelja.           

      Uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

– preslik osobne iskaznice (za punoljetne članove kućanstva),

– uvjerenje o upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2020./2021.,

– potvrdu o visini dohotka ostvarenog u 2020. godini (za punoljetne članove kućanstva),

– izjavu o zajedničkom kućanstvu (izjava je sastavni dio zahtjeva),

– broj žiro računa ili tekućeg računa studenta ili jednog od roditelja na koji će se izvršiti isplata pomoći.

      Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se od 1.2.2021. do 30.9.2021. godine u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci koji donosi rješenje o pravu na pomoć.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com